ေရးသားသူ : Anonymous Saturday, August 20, 2016
Andriod ဖုန္းကုိင္ေဆာင္ထားေသာ သူငယ္ခ်င္းေတြ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္ဝက္ သိရွိသားျဖစ္သလုိ႔ မသိေသးၾကတဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြ Apk ေတြကုိအသုံးျပဳျပီး   Online ​အေကာင္႔ဖြင္႔ျခင္း,Upload တင္ျခင္း,Link , ခ်ေပးနည္း ဒီပုိ႔ေလးကုိ ေရးေပးမယ္လုိ႔ စိတ္ကူထားတာ ၾကာပါျပီ ခုေတာ႕ တင္ေပးလုိက္ပါျပီဗ်ာ။
 နမူနာအျဖစ္နဲ႕   Box Apk ကုိအသုံးျပဳျပီး ေရးေပးသြားမွာပါ က်န္ရွိေနတဲ႕ Upload Apk ေတြကလည္း  ဤနည္းအတုိင္းပါ  ဒီနမူနာ တစ္ခုကုိ နားလည္သြားျပီးဆုိရင္ေတာ႕ အားလုံးကုိ နားလည္သြားလိမ္မယ္၊ ေအာက္မွာ အေကာင္းဆုံး ရွင္းျပထားပါတယ္။
Online ​ေပၚတြင္​ Upload  တင္မယ္႔ APK ေတြကုိ ေအာက္မွာ အရင္ေဒါင္းျပီး မိမိဖုန္းတြင္ Install အရင္ ျပဳလုပ္ထားေပးပါ။

Upload တင္မယ္႔ APK မ်ားကေတာ႔=>>>>>>>
 ဒီပုိ႔စ္ေလး ကေတာ႕ Box Apk ကုိအသုံးျပဳျပီး အေကာင္႔ဖြင္႔ျခင္း,Upload တင္ျခင္း,Link , ခ်ေပးနည္း                    ေတြကုိ ေအာက္မွာ ပုံေလးေတြကုိ တစ္ခုခ်င္း ရွင္းျပထားပါတယ္ ။ 

Box Apk ေလးမွာ  Verify အေကာင္႔ဖြင္႔ျခင္း 

Sign Up မျပဳလုပ္ခင္ မိမိဖုန္းမွာ အခု ျပဳလုပ္မယ္႔ အီးေမ႔ကုိ အရင္ ထည္႔သြင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ အီေမ႔ထဲ႕ကုိ Box က စာေရာက္ျပီး Verify လုပ္ရမွာ မုိ႔လုိပါ။
Box အေကာင္႔သစ္အတြက္ကေတာ႕ Box Apk ကုိ အရင္ ဝင္ျပီး အေကာင္႔ျပဳလုပ္ရပါမယ္။

                Box Apk  ကုိ ဝင္ရင္ ဒီလုိ႔ ေတြ႔ရပါမယ္႔ အဲ႕ဒီမွာ Sign Up  ဆုိတာ ႏွိပ္လုိက္ပါ
                                            အေကာင္႔သစ္ ဖြင္႔မွာ မုိ႕လုိ႔ပါ.   Sign Up ကုိ ႏွိပ္ျပီးရင္ေတာ႕  ေအာက္ပုံစံအတုိင္း ေတြ႕ရမယ္ 
              အဲ႔ဒီမွာ မိမိဖုန္းမွာ ထည္႔သြင္းထားတဲ႕  အီးေမ႔တစ္ခုနဲ႕ ပါ႔စဝပ္႔ ကုိ ထည္႔ျပီး
 Sign Up ဆုိတာ ဆက္ႏွိပ္လုိက္ပါ.


Thank you! Just one more step ... ေဘာက္ေလးမွာေတာ႕ Log in ဆုိတာကုိ ဆက္ႏွိပ္ပါ

    ဒီအဆင္႔မွာေတာ႔ဖုန္းရဲ႕ Home key နဲ႕ ျပန္ထြက္ျပီ မိမိဖုန္းမွာ 
ထည္႔သြားထားတဲ႕ အီးေမ႕ဆီကုိ သြားပါ ။


                                အီးေမ႔ထည္႔မွာ Box က ပုိ႔လာတဲ႕ စာအိပ္ေတြ႔ရပါမယ္႔၊၊


အဲ႔ဒီ Box က ပုိ႔လာတဲ႕ စာအိပ္ေလးကုိဖြင္႔ျပီး အဲ႕ဒီမွာ  Verify  Email. ဆုိတာကုိ ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။    
  

ဒီမွာေတာ႕ ကုိယ္႔ Jout ျမဲ႕ Browser  တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး  ေအာက္က
 Jout once ဆုိတာကုိ ဆက္ႏွိပ္ပါ။


Box  Upload ဆုိက္ကုိေအာင္သြားရင္ေတာ႔ ေအာက္ကပုံအတုိင္း မိမိအေကာင္႔ဖြင္႔ေနတဲ႕
အီးေမ႔နဲ႕ ပါ႕စဝပ္ကုိ ျပန္ထည္႔ပါ ျပီးရင္ Log in ကုိ ျပန္ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။


ဒီေလာက္ဆုိ Box Verify အေကာင္႔ ဖြင္႔နည္း ျပီးဆုံးပါျပီး
ဖုန္းကုိ Hom key နဲ႕ ျပန္ထြက္ျပီ  Box Apk ထဲ႕ကုိ ျပန္သြားပါ။Box Apk ေလးက Online ​ေပၚတြင္​ Upload တင္ျခင္း

Box Apk ဝင္ျပီး အဲ႔ဒီမွာ ခုနားကဖြင္႔လာတဲ႕ အီးေမ႔နဲ႔ ပါ႔စဝပ္ကုိ ေအာက္ပုံစံအတုိင္း
ျဖည္႔ျပီး Sign Up နဲ႕ ျပန္ဝင္ပါ 


Upload လင္႔တင္ဖုိ႔  Box Apk ထဲ႕က ေအာက္နားက +အေပါင္း ေဘာက္ေလးကုိ ႏွိပ္ေပးပါ။


Box Apk ထဲ႔မွာ Folder ေဆာက္တည္ျပီး ထည္႔မယ္ဆုိရင္ New Folder ကုိ ႏွိပ္ျပီး မိမိထားခ်င္းတဲ႕နာမည္ေလးနဲ႕ Folder ျပဳလုပ္လုိ႔ရပါတယ္။ (ဥပမာ APK Folder ) ဆုိတာ မ်ဳိးေပါ႔။
Upload တင္ဖုိ႔ကေတာ႕ Upload  Files ကုိႏွိပ္ျပီး  မိမိဖုန္း ဖုိင္သုိ႕ ေရာက္သြားပါမယ္။


ဒီမွာေတာ႔  ဖုန္းဖုိင္ထဲ႔က မိမိ Upload တင္ခ်င္တဲ႕ Apk တစ္ခုကုိ ေရြးခ်ယ္ျပီး အမွတ္ ျခစ္ေပးပါ။
ျပီးရင္ေတာ႕ ေအာက္က Upload ဆုိတာကုိ ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။


ဒီမွာလည္း ေနာက္ထပ္ Upload  ကုိပါ ျပန္ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။


ေအာက္ပုံကေတာ႕  Apk Upload ျပဳလုပ္ေနတယ္  100% ျပည္႔ေအာင္ အခ်ိန္ခဏေစာင္႔ေနပါ
      

100% ျပည္႔ရင္  Box Apk ရဲ႕ Folder  ထည္႔မွာ  Upload တင္ေနတဲ႕ Apk ေလးေရာက္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္  ဒီအဆင္႔မွာေတာ႕ Upload တင္ျခင္း ျပီးဆုံးပါျပီ။

ကုိယ္႔ပုိ႔ေပးမယ္႔သူဆီကုိ Link  ခ်ေပးနည္း 

Upload  တင္ျပီးတဲ႕ Apk ေလးကုိ ကုိယ္႔ပုိ႔ေပးမယ္႔သူဆီကုိ Link ခ်ေပးရေအာင္ဗ်ာ။
Upload  တင္ျပီးတဲ႕ Apk ေလးကုိ ေလးကုိ  အမွတ္ ျခစ္လုိက္ပါ .။
ျပီးရင္ေတာ႔ Box Apk ေလးရဲ႔ ေအာက္ဆုံးက အဆက္သုံးဆက္ပုံစံေလးကုိ ႏွိပ္ပါ။


အဆက္သုံးဆက္ပုံစံေလးကုိ ႏွိပ္ျပီးသြားရင္ Share ဆုိတာ ေပၚလာလိမ္မယ္႕ Share ကုိတာ ျပန္ႏွိပ္ေပးလုိက္ပါ။


ဒီမွာေတာ႕ Note ,Viber, Facebook Messenger,Copy link စသည္တုိကုိ
ကူးယူျပီး ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါတယ္။က်ေနာ္ကေတာ႕ Copy link  လင္႔ႏွင္႔ပဲ ကူးယူလုိက္ပါတယ္။


Copy link  ကူးယူျပီး Backkey နဲ႕ ထြက္ႏုိင္ပါျပီ


ကူးယူလာတဲ႕ လင္႔ကုိ သိမ္းထားခ်င္ေတာ႕ Note ထဲ႕ကုိ သြားပါ Note ကုိ ၾကာၾကာဖိထားပါ ျပီးရင္
 Paste ကုိ ေတြ႔ရင္ ဆက္ႏွိပ္လုိက္ပါ။


Paste ကုိ  ႏွိပ္ျပီးရင္ေတာ႕ ကူးယူလာတဲ႕ လင္႔ကုိ Note မွာ ေတြ႔ရွိေနရပါမယ္႔ အဆင္ေျပပါျပီး
ဒီလင္႔ကုိ  သိမ္းျပီး ေနာက္သူငယ္ခ်င္းေတြ လင္႔ခ်ေပးခ်င္ရင္လည္း  လင္႔ကုိ Copy ယူျပီး  Paste ျဖင္႔
 ကုိယ္႔ပုိ႔ေပးမယ္႔သူဆီကုိ Link  အျမဲ႕တမ္း ပုိ႔ေပးႏုိင္ပါျပီး။
ဒီေလာက္ဆုိ  အားလုံး အဆင္ေျပၾကလိမ္႔မယ္ ထင္ပါတယ္ဗ်ာ။
Credit>>Linn

အျခားPostမ်ားၾကည့္လိုပါကအေပၚက Menu မွာၾကည့္လို႔ရပါတယ္ေနာ္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -