ေရးသားသူ : Anonymous Sunday, September 18, 2016Google Mail ( Gmail ) သည္ Google Search Engine ကုမၸဏီမွေပးေသာ အခမဲ့ ဆားဗစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူတိုင္း ႏွင့္ေရာ ကမၻာတစ္ခြင္က အင္တာနက္ အသုံးျပဳသူ အားလုံးနီးပါး ေလာက္ႏွင့္ပါ ရင္းႏွီး ကၽြမ္းဝင္ၿပီးသား ျဖစ္တဲ့ Google ရဲ့ အခမဲ့ Web-Based e-mail ဝန္ေဆာင္မွု တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Gmail ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ မွာ တရားဝင္ ထုတ္လြတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၄ မတ္လတြင္ကမၻာေက်ာ္ New York Times သတင္းစာမွေန၍ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ Gmail ကို စတင္လႊင့္ထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ သိုေလွာင္မွုပမာဏ 1 GB အထိေပးမည္ဟု တရားဝင္ဖြင့္ဟခဲ့ရာ မယုံၾကည္သူမ်ားက ကုမၸဏီငယ္တစ္ခု၏ April Fool တစ္ခုမၽွသာ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း Spam နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အလြန္အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ Ajax နည္းပညာသုံးထားသည့္ Gmail ကို Invite မွ တစ္ဆင့္ စတင္လက္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ Gmail သည္ ကမၻာ၌ သက္ဝင္လွုပ္ရွားလာခဲ့ေတာ့သည္။

၂၀၀၅ ခုႏွစ္

၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ Hacker မ်ား အလြယ္တကူျဖင့္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္နိုင္ေသာ လုံျခဳံေရးဟာကြက္တစ္ခုကို Slash dot တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ အဆိုပါျပႆနာကို အလြယ္တကူျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ၿပီးခ်ိန္တြင္ Google ကိုယ္တိုင္သည္ သူတို႔၏ Service ကို လူမ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း ယုံၾကည္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္သိုေလွာင္မွုပမာဏကို 2 GB အထိ ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး စာပို႔ေသာေနရာတြင္ Plain Text အဆင့္မွ HTML အဆင့္သို႔ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ Font ေျပာင္းလဲနိုင္ျခင္းအပါအဝင္ Feature အသစ္မ်ားကို ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ေမလတြင္ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား အစရွိေသာ ဘာသာစကားမ်ားကိုပါ Gmail တြင္ ေပါင္းစပ္ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳနိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ Gmail Account 1.2 သန္းခန႔္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္းကို ကမၻာေက်ာ္ Popular Science မဂၢဇင္းႀကီးမွ Gmail ၏ ထုတ္လုပ္မွုမန္ေနဂ်ာကို စစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး ေဖာ္ျပေပးခဲ့သည္။ လကုန္ပိုင္းတြင္ ဖင္လန္၊ ပိုလန္ႏွင့္ ဆြီဒင္ဘာသာစကားမ်ားကို ထပ္မံထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ ဇူလိုင္လတြင္Gmail အသုံးျပဳေနစဥ္တြင္ Inbox အတြင္းမွေန၍ Google Search Engine ကို အသုံးျပဳနိုင္သည့္ Service ကို ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး Gmail ၏ သိုေလွာင္မွုပမာဏမွာ ၂ GB အေက်ာ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔တြင္ ၁၄ MB ႏွုန္း သိုေလွာင္မွုပမဏာကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တိုးျမႇင့္ေပးသည့္စနစ္ကို စတင္သုံးစြဲခဲ့သည္။ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အသုံးျပဳသူ မ်ားကို လူသစ္မ်ား ဖိတ္ေခၚခြင့္ ၁၀၀ အထိေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Developer မ်ားႏွင့္ ပရိုဂရမ္မာမ်ားကို လူသစ္မ်ားဖိတ္ေခၚခြင့္ ၁၀၀၀ အထိ ရရွိခဲ့သည္။ ဂရိ၊ ဟန္ေဂရီ၊ အင္ဒိုးနီးရွား၊ ဗီယက္နမ္ စေသာ ဘာသာစကား ၁၂ မ်ိဳးအထိ ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ ဩဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ Mobile ဖုန္းမ်ားတြင္ Text Message ေပးပို႔နိုင္ရန္အတြက္ Gmail မွတစ္ဆင့္ အသုံးျပဳနိုင္ရန္ စတင္ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ အေမရိကန္တြင္ Invitation ကုတ္ျဖင့္ Gmail Mobile မ်ားကို Tex Message မ်ား ေပးပို႔နိုင္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေပးပို႔ျခင္းတြင္ Web ေပၚတြင္သုံးေသာ Gmail ကဲ့သို႔ Spam မ်ားကို ရွင္းလင္းေသသပ္ေစသည္။ https စနစ္ကို ဂ႐ုတစိုက္သုံးစြဲသည့္အတြက္ လုံျခဳံေရးျပည့္ဝၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ISP Mail မ်ားအတြက္ စိတ္တိုင္းက် Customize လုပ္ခြင့္ကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အဲဒီလိုနဲ႔ နိုင္ငံအသီးသီးမွာ ေအာင္ျမင္မွု အသီးသီးနဲ႔ Google ရဲ့ Gmail Service ဟာ United Kingdom နဲ႔ Germany နိုင္ငံတို႔မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အေရာက္၊ “Gmail” ဆိုေသာ နာမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မွု အျငင္းပြားျခင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္ Google အေနနဲ႔ ၎ ႏွစ္နိုင္ငံရွိ သူ႔ရဲ့ စားသုံးသူေတြ အတြက္ “Gmail” တစ္ျဖစ္လဲ “Googlemail” ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ ေန႔မွာ UK နိုင္ငံ မွာ စတင္ ေျပာင္းလဲ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ခ်က္၊ ဟင္ဒီ၊ ထိုင္း၊ တူရကီ စေသာ ဘာသာစကား ၉ မ်ိဳး ထပ္မံေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ ထိႏွစ္ထဲရွိ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အဂၤလန္တြင္ ရွိေသာ gmail.com ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ နာမည္ကိစၥ စကားေျပာဆိုခဲ့ရၿပီး Username@gmail.com ေနရာတြင္ Username@google.com အျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ဆက္သြယ္နိုင္ေသာအုပ္စုမ်ား (Contact Group)၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား (Co-Wokers) စေသာ Feature အသစ္မ်ားကို ထပ္မံေပါင္းထည့္၍ သုံးစြဲသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ gmail ကို စိတ္တိုင္းက် ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲ နိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ တြင္ Gmail Mobile အသစ္တစ္ခုထပ္မံထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ http://m.gmail.comသည္ Gmail Mobile မ်ားအတြက္ အထူးဝက္ဆိုက္ျဖစ္ၿပီး Source Forgeအဖြဲ႕အစည္းမွေန၍ Gmail Mobile 1.0 ကို Open Source အေနျဖင့္ ေရးသားေပးခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီတြင္ Menu bar တြင္ Delete button ကို ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ Bottom သည္ Gmail စစထြက္ခ်င္းတြင္ မပါဝင္ခဲ့၍ သုံးစြဲသူတိုင္းက ေဝဖန္ခဲ့ၾကသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ သုံးစြဲသူတိုင္း၏ Chatting စကားေျပဆိုမွုမ်ားကို မွတ္သားထားနိုင္ရန္ Chat History ကို ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ မတ္လတြင္Gmail for your domain ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ Gmail သည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ ၂၅ ေဒၚလာျဖင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲရၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ဧပရီ လ၌Google Calendar Service ကို Gmail မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ထိုႏွစ္၏ နိုဝင္ဘာတြင္ Java Application မ်ားျဖင့္ အသုံးခ်နိုင္ေသာ Gmail ကို Mobile ဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ အလုပ္လုပ္နိုင္ေစရန္ အထူးသျဖင့္ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ Document မ်ား၊ Attachment မ်ားကို ရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၇ခုႏွစ္

၂၀၀၇ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ Docs & Spread Sheets ကို Gmail မွ တစ္ဆင့္ ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ register ျပဳလုပ္၍ သုံးစြဲနိုင္ရန္ Gmail ကို Invite ျဖဳတ္ေပးခဲ့သည္။ေဖေဖာ္ဝါရီIMAP Access ကို ျပဳလုပ္နိုင္ေစရန္ စတင္ေၾကာ္ျငာခဲ့ၿပီး Gmail Lab ကို မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္

နိုဝင္ဘာတြင္ Themes မ်ား ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ To do list ကို ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ သုံးစြဲသူအေနျဖင့္ Task မ်ားေပၚတြင္ ေပါင္းထည့္ျခင္း၊ ဖ်က္ပစ္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္နိုင္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္

ဇန္နဝါရီလ ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ Google Gear ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ေနာင္တြင္ အဆိုပါ Google Gear သည္ Gmail ကို Off line Mode ျဖင့္ သုံးစြဲေစနိုင္ခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္Undo Bottom ကို ေပါင္းထည့္ခဲ့သည္။ သုံးစြဲသူေပါင္း သန္း ၁၀ဝ ခန႔္အထိ ရွိလာခဲ့ၿပီး Gmail သည္ မၾကာခဏ service Down သြားေလ့ရွိသည္။ ဇူလိုင္၌ Gmail တြင္ တစ္ဖက္အသုံးျပဳသူ၏ မ်က္ႏွာကိုပါ ျမင္ေတြ႕ေစနိုင္ေသာ Video Chat ကိုပါ ေပါင္းထည့္ေပးခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ သုံးစြဲသူအမ်ားအျပား၏ request လုပ္မွုေၾကာင့္ Gmail သည္ မၾကာခဏ ျပတ္ေတာက္မွုမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္

ဘေလာ့ဂ္ကဲ့သို႔ေသာ္ ကြန္မန႔္ေပးနိုင္၍ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုမ်ားတင္နိုင္သည့္Buzz ဟူသည့္ Feature အသစ္ျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ Gmail ထဲတြင္ ဖုန္းဝန္ေဆာင္မွု အသစ္ထပ္မံ ထည့္သြင္းခဲ့ေသးသည္။ ယခင္က ဖုန္းေခၚဆိုနိုင္ေသာ္လည္း Gtalk တြင္ @gtalk2viop ဆိုေသာ address ကိုတဆင္ခံၿပီး ဖုန္းနာပါတ္ရိုက္ထည့္မွ ေခၚဆိုနိုင္ခဲ့သည္။ ယခု feature အသစ္တြင္ Phone feature အျပည့္ပါဝင္လာေသာေၾကာင့္ ေခၚဆိုမွု ပိုမိုအဆင္ေျပလာပါသည္။ Country code ကိုလည္း တပါတည္း တြဲထည့္ေပးထားပါသည္။ ၄င္း feature အသစ္တြင္ Call History, ဖုန္းေခၚဆိုမွုႏွုန္းထားႏွင့္ online မွ ေငြအလြယ္တကူေျခနိုင္ေသာ feature မ်ားထည့္ေပးထားပါသည္။

Credit >>> Orginal Uploaderယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -