ေရးသားသူ : Anonymous Monday, September 19, 2016

ဘာမေသခ်ာဘူးလဲ၊ ဘာသိခ်င္တာလဲ၊ ႀကိဳက္ရာဂူဂဲမွာ ေခါက္ရွာ ေမးျမန္းႏိုင္ေသာေခတ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေနထိုင္ေနၾကသည္။           လူအမ်ဳိးမ်ဳိး သိခ်င္စိတ္ အေထြေထြ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ““ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ ေသၾကပါသနည္း”” ၊ ““ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လူျဖစ္ေနၾကပါသနည္း”” စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုပါ ဂူဂဲမွာ ေမးျမန္းလ်က္ရွိၾကသည္။            “က၊ြန္မ ဗိုက္ႀကီးေနၿပီလား”၊ “၀က္ေတြ ေခၽြးျပန္သလား”၊ “လူေသေကာင္ ဘယ္နား၀ွက္သင့္လဲ” စေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဂူဂဲမွာ လစဥ္လူေပါင္းမ်ားစြာက ၀င္ေရာက္ေမးျမန္းေနၾကသည္။           ဂူဂဲမွာ ဆန္းဆန္းျပားျပား ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို Digitaloft  ေစ်းကြက္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းက မွတ္တမ္းျပဳစုကာ စစ္တမ္းတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ လူေမးအမ်ားဆံုး ေမးခြန္းကား “ကၽြန္မ ဗိုက္ႀကီးေနၿပီလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ကမၻာတစ္၀န္း အမ်ဳိးသမီး (၉၀၅၀၀)နီးပါးက လစဥ္ ထိုေမးခြန္းကို ဂူဂဲမွာ ေမးျမန္းေနၾကသည္။           ဒုတိယႏွင့္ တတိယ အေမးအမ်ားဆံုး ေမးခြန္းကား “အိမ္ဘယ္လို ျပန္ရမလဲ”ႏွင့္ “ၿဂိဳလ္သားေတြ တကယ္ရွိလား” ဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။           ဒုတိယ ေမးခြန္းကို ဂူဂဲမွာ ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါက ဂူဂဲသည္ အိမ္ျပန္လမ္း ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားကို ကူညီႏုိင္ရန္ အတြက္ လိပ္စာႏွင့္ စာတိုက္သေကၤတ နံပါတ္႐ိုက္ထည့္ႏုိင္မည့္ အကြက္ေလး ေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။ ႐ိုက္ထည့္လိုက္ပါက မိမိလက္ရွိေရာက္ေနေသာ ေနရာကေန ထိုေနရာသို႔ သြားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။ တတိယ ေမးခြန္းအတြက္ကား ဂူဂဲလည္း မတတ္ႏုိင္ရွာ။ နာဆာသည္ပင္ ၂၀၂၅ ခန္႔တြင္မွ ၿဂိဳလ္သား ရွိမရွိကို ေျဖၾကားႏိုင္မည့္ သက္ေသမ်ဳိး ရွာေတြ႕ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားဆဲျဖစ္သည္။           လူအမ်ားစုသည္ ဂူဂဲကို မိသားစု ဆရာ၀န္ အျဖစ္လည္း အားကိုးၾကျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ့္က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပံုမွန္သိလိုတာမ်ားအျပင္ အျခားသူေတြကို ေမးလို႔မေကာင္းသည့္ ဆန္းဆန္းျပားျပား သိလိုတာမ်ားကိုပါ ဂူဂဲမွာ ေမးျမန္းၾကျပန္သည္။           ေလလည္ျခင္းသည္ ကယ္လိုရီကို ေလာင္က၊ြမ္းေစသလားဟု ဂူဂဲမွာ ေမးသူက တစ္လလွ်င္ ဦးေရ(၄၉၅၀၀) ရွိသည္။ တစ္ႀကိမ္ေလလည္တိုင္း ခႏၶာကိုယ္က (၆၇) ကယ္လိုရီ ေလာင္ကၽြမ္းသြားသည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ကား သိပၸံနည္းမက်ေသာ ယံုၾကည္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္။           စပ္စုခ်င္သူေပါင္း (၂၂၂၀၀) ေလာက္ကလည္း အမ်ဳိးသားေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ႏို႔သီးေခါင္းရွိရလဲဟု ဂူဂဲမွာလစဥ္ ေမးျမန္းေနၾကျပန္သည္။ မိမိခႏၶာကိုယ္အတြက္ အခက္ေတြ႕ေနရသူ (၄၄၀၀) ခန္႔ကလည္း “ခ်က္ေပါက္က ဘာလို႔ နံရသနည္း” ဟု ေမးျမန္းေနၾကျပန္သည္။           ေနာက္ထပ္ ေပါက္ေပါက္ရွာရွာ သိခ်င္ေနသူေတြလည္း ရွိေသးသည္။ အမ်ဳိးသားေတြေကာ ရာသီလာတတ္သလားဟု ဂူဂဲမွာ လစဥ္ေမးျမန္းေနသူကလည္း (၃၆၀၀) ေလာက္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားေတြေရာ ဗိုက္ႀကီးတတ္သလားဟု ေမးျမန္းသူကလည္း (၂၉၀၀) ေလာက္ထိရွိသည္။ ဇီ၀ေဗဒ အသိခ်ဳိ႕ငဲ့ျခင္း၏ သက္ေသဟု ဆိုရမည္။           ““ကၽြႏု္ပ္ ဘယ္ေတာ့ ေသမလဲ”” ဟု စိုးရိမ္တႀကီး ေမးျမန္းတတ္သူေပါင္းကလည္း တစ္လလွ်င္ (၄၉၅၀၀) ဦးေလာက္ ရွိသည္။ ထိုကိစၥတြင္ လူသည္ တိရစၦာန္မ်ားနဲ႔ အတူတူနီးပါးပင္ ေသမည့္အခ်ိန္ကို မသိႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနရသည္။            ပင္ဂြင္းငွက္ေတြမွာ ဒူးေခါင္းရွိလားဟု သိခ်င္သူကလည္း တစ္လလွ်င္ (၁၈၁၀၀) ဦးေလာက္ရွိသည္။ ၀က္ေတြ ေခၽြးျပန္တတ္သလားဟု သိခ်င္သူကလည္း တစ္လလွ်င္ (၈၁၀၀) ေလာက္ရွိၿပီး၊ တီေကာင္ေတြ သံေကာင္ေတြမွာ မ်က္လံုးရွိလား သိခ်င္သူေပါင္းကလည္း (၂၉၀၀) ေလာက္ရွိသည္။           မေရာင့္မရဲ ျဖစ္ေနရသူ (၂၉၀၀) ခန္႔ကလည္း ကိုယ့္ေခြးေလးက ကိုယ့္ကို ခ်စ္မွခ်စ္ရဲ႕လား ဂူဂဲမွာ ေမးျမန္းတတ္ၾကသည္။            ““လူေသအေလာင္းကို ဘယ္လို ၀ွက္ရမလဲ”” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို လူေပါင္း(၄၈၀) ေလာက္က လစဥ္ဂူဂဲမွာ ေမးျမန္းလ်က္ရွိသည္။ ““ေသြးေသာက္ရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ”” ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ေမးျမန္းသူကလည္း လူေပါင္း (၈၈၀) ေလာက္ရွိသည္။           ““တစ္၀မ္းကြဲခ်င္း လက္ထပ္လို႔ရသလား”” ဟု ေမးျမန္းသူကလည္း တစ္လကို လူ(၈၀၀)ေလာက္ ရွိသည္။ တစ္ႏွစ္လံုး အတိုင္းအတာႏွင့္ဆိုလွ်င္ ကမ္ၻာေပၚမွာ တစ္၀မ္းကြဲခ်င္း လက္ထပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနမိသူက ဦးေရ (၁၀၅၆၀) ခန္႔ ရွိေနေၾကာင္း သိႏုိင္သည္။           ဘ၀၏ ဆန္းၾကယ္မႈမ်ား အေၾကာင္း သိလိုသူေတြလည္း ဒုနဲ႔ေဒးရွိေနသည္။ ““ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ လူျဖစ္ေနၾကသနည္း”” ဟု ေမးျမန္းသူက လစဥ္ (၈၁၀၀) ေလာက္ ရွိေနသည္။           ကမၻာေပၚမွာ ဒိုင္ႏိုေဆာေတြ ဘယ္နားေနေနလဲဟု ေမးျမန္းသူကလည္း(၈၈၀) ေလာက္ ရွိသည္။ ကမၻာႀကီး ျပားသလားဟု ေမးျမန္းသူကလည္း (၅၄၀၀)ေလာက္ ရွိသည္။ ကမၻာႀကီး လံုး၀န္းေၾကာင္းကို အရစၥတိုတယ္က လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာကာလ (၃၃၀) ဘီစီ ကတည္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည့္တိုင္ ထိုေမးခြန္းကို ေမးခ်င္သူေတြက ယေန႔ထိတိုင္ ရွိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။   
ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -