ေရးသားသူ : Anonymous Saturday, September 17, 2016

ျမန္မာဘေလာ့မ်ား
============
ျမန္မာဘေလာ့မ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား ၏ ကနဦးအစမွာ ျမန္မာေဖာင့္ အခက္အခဲ ေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လို ေရးသားေသာ ဘေလာ့မ်ားသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစာမ်ားကို JPG ဖိုင္မ်ားျဖင့္ ပုံအျဖစ္ တင္ေသာ ဘေလာ့အခ်ိဳ႕လဲ ရွိ သလို ဝင္းျမန္မာေဖာင့္မ်ားကို အသုံးျပဳသည္မ်ား လည္းရွိခဲ့သည္။ ေဇာ္ဂ်ီယူနီကုဒ္အား Alpha Mandaly မွ အခမဲ့ျဖန႔္ခ်ီ ေသာအခါ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားေသာ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ၁ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားမွ ဦးစီးကာ Myanmar ICT Park (ယခု Myanmar Info-Tech) တြင္ ဘေလာ့စီမီနာကို ခမ္းနားစြာ ပထမဆုံး အႀကိမ္ က်င္းပ နိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၂ဝဝရခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအေရးအခင္း ၿပီးေနာက္တြင္ နိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသား ထားေသာ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရး ျမန္မာဘေလာ့မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရမွ ဘေလာ့ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ဆိုက္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္။
သမိုင္းေၾကာင္း
=========​
ျမန္မာဘေလာ့ကာ အမ်ားအျပားသည္ ပလန္းနက္ဖိုရမ္ႏွင့္ အျခားေသာ ဖိုရမ္မ်ားမွ လာသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ့ အင္တာနက္ ေခတ္ဦးတြင္ ဖိုရမ္မ်ားသည္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေဆြးေႏြးရာ ေနရာ အျပင္ စာေပ အႏုပညာမ်ား တင္နိုင္ေသာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာလို ေရးသားေသာ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား၏ စတင္သူမွာ မည္သူမည္ဝါ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာရန္ ခက္ခဲေသာ္လည္း ေဇာ္ဂ်ီယူနီကုဒ္ ေဖာင့္ကို ဘေလာ့တြင္ ထည့္သြင္း၍ နည္းပညာ စတင္ မွ်ေဝ ေပးခဲ့သူမွာ ညီလင္းဆက္ ျဖစ္သည္ဟု လူသိမ်ား ၾကသည္။ ၎ေနာက္ မႏၲေလးမွ ကိုေမာင္လွ မွ လဲ ၾကည့္ရႈသူမ်ား၏ စက္ထဲတြင္ ျမန္မာေဖာင့္ ထည့္သြင္းစရာ မလိုပဲ ျမန္မာစာကို ျမင္နိုင္ေသာ နည္းပညာ တစ္ခုကို မွ်ေဝ ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ နိုဝင္ဘာ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၂၀၀၇ ႏွစ္ဦးပိုင္း တြင္ေတာ့ ျမန္မာလို ေရးသားေသာ ဘေလာ့မ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ၎ဘေလာ့မ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္၌ အတန္အသင့္ နာမည္ႀကီးေနေသာ ဘေလာ့မ်ား ပါဝင္သည္။ ျမန္မာဘေလာ့ကာ ေခတ္ဦးပိုင္းရွိ ဘေလာ့ဂါမ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဘေလာ့ဂါမ်ား စုစည္းကာ MBS ေခၚ ျမန္မာဘေလာ့ဂါအသိုက္ဝန္း ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ နိုင္ခဲ့သည္။ MBS ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ ‘We Blog,we unite’ ျဖစ္သည္။
ဘေလာ့နည္းပညာ
============​
ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ား အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳေသာ ဘေလာ့နည္းပညာ ပလက္ေဖာင္းမွာ blogspotႏွင့္ wordpress တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကနဦးဘေလာ့ အမ်ားစုမွာ blogspot ကို အသုံးျပဳထားေသာ ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၂ဝဝရခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ blogspot မ်ားဝင္ေရာက္ရ ခက္ခဲသြားျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ wordpress ကို အသုံးမ်ားလာၾကျပန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဘေလာ့မ်ားသည္ CMS နည္းပညာ ကို အသုံးျပဳ၍လည္း ဘေလာ့တည္ေဆာက္ ထားၾကသည္ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ ဘေလာ့နည္းပညာႏွင့္ တြဲဖက္၍ အသုံးျပဳေသာ widget မ်ားအနက္ ျမန္မာဘေလာ့ဂါ အသိုင္းဝိုင္းအတြင္း အသုံးမ်ားေသာ widget တစ္ခုမွာ CBOX ျဖစ္သည္။ ၎သည္ chat box သို႔မဟုတ္ shout box ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ဘေလာ့အဝန္းအဝိုင္း အတြင္းတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ဘေလာ့ဖတ္သူမ်ား ႏွင့္ ဘေလာ့ကာမ်ား ၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ ၾကားခံ အသုံးျပဳေသာ ဆက္သြယ္ေရး widget ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ ဘေလာ့မ်ားကို RSS Feed ျဖင့္ အလြယ္ တကူ ဖတ္ရႈနိုင္ေသာ Google Reader မွာလည္း ဘေလာ့ဖတ္ရႈသူမ်ား အသုံးမ်ားၾကသည္။ ျမန္မာဘေလာ့ အမ်ားစုသည္ ေဇာ္ဂ်ီယူနီကုဒ္ျဖင့္ ေရးသားၾကေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ဘေလာ့မ်ားသည္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ကို ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္နိုင္သည္။ ေဇာ္ဂ်ီယူနီကုဒ္ႏွင့္ေရာ ျမန္မာယူနီကုဒ္ျဖင့္ပါ ဖတ္ရႈနိုင္ေအာင္ ျမန္မာယူနီကုဒ္ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကိုေငြထြန္းမွ on the fly ေခၚ ယူနီကုဒ္ converter ကိုေရးသား ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ကို ဘေလာ့တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖင့္ ေဖာင့္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးရွိ႐ုံျဖင့္ ဖတ္ရႈနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ micro blogging ျဖစ္ေသာ twitter ကိုလည္း အသုံးျပဳၾကသည္။
ျမန္မာဘေလာ့အမ်ိဳးအစားမ်ား
==================​
ျမန္မာဘေလာ့မ်ား တြင္ မတူညီကြဲျပားေသာ ဘေလာ့မ်ိဳးကြဲမ်ား အမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား၏ သေဘာသဘာဝသည္ အျခားေသာ နိုင္ငံမ်ား၏ ဘေလာ့အဝန္းအဝိုင္း မ်ား၏ အသြင္သ႑ာန္ ႏွင့္ ကြားျခားမႈ ရွိသည္။ ျမန္မာဘေလာ့ ေခတ္ဦးပိုင္းတြင္ ေရးသားေသာ ဘေလာ့မ်ား မွာ ဘေလာ့တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ပုံသ႑ာန္ မ်ားစြာ ကြာျခားမႈ မရွိပဲ ယခုလက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ေတာ့ အမ်ိဳးစားကြဲျပားေသာ ဘေလာ့မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ လာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ဘေလာ့ ေလာကတြင္ အမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိနိုင္ေသာ ဘေလာ့အမ်ိဳးအစားမွာ အေထြေထြ ဘေလာ့ (တစ္ကိုယ္ေရဘေလာ့) အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
အေထြေထြဘေလာ့(တစ္ကိုယ္ရည္ဘေလာ့)
==========================​
ဤဘေလာ့အမ်ိဳးအစားသည္ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား ၾကားတြင္ လူသိမ်ားေသာ ဘေလာ့အမ်ိဳးအစား မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေထြေထြဘေလာ့မ်ား သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပုဂၢလ ခံစားခ်က္မ်ား၊ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အျမင္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ဒိုင္ယာရီ သဖြယ္ေရးသားေသာ ဘေလာ့အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘေလာ့မ်ားမွ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ကို ရရွိနိုင္ကာ ၎တို႔၏ ခရီးသြားေဆာင္းပါးကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ား ကို ဖတ္ရႈရ ျခင္းမွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေဒသႏၲရ ဗဟုသုတမ်ား ရရွိေစနိုင္ပါသည္။
အႏုပညာရသဘေလာ့
==============​
အခ်ိဳ႕ေသာ ျမန္မာဘေလာ့မ်ားသည္ အႏုပညာသီးသန႔္ ေရးသားေသာ ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္သည္။ ကဗ်ာသီးသန႔္ ဘေလာ့၊ စာေပသီးသန႔္ ဘေလာ့ ႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာ ဘေလာ့မ်ား အထိရွိတတ္ၾကသည္။ အမ်ားစုေပါင္း ေရးသား ၾကေသာ ဘေလာ့မ်ား ရွိသလို တစ္ကိုယ္ေတာ္ေရးသား ေသာ ဘေလာ့မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။ ျမန္မာဘေလာ့ေခတ္ ဦးတြင္ ကဗ်ာသီးသန႔္ ေရးသားေသာ ဘေလာ့မ်ားတြင္ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ လမ္းအိုေလး၊ကိုၿဖိဳး ႏွင့္ မိုးလွိုင္ညတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဘာသာျပန္ ရသစာေပ မ်ားကို ေရးေသာ နိုင္းနိုင္းစေနမွာလည္း ယခုခ်ိန္အထိ လူႀကိဳက္မ်ားဆဲ ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပတြင္ပါ စာအုပ္မ်ား ထုတ္ေဝ လွ်က္ရွိသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္ပစာေပ နယ္မွ အႏုပညာရွင္ တစ္ခ်ိဳ႕သည္လည္း ကိုယ္ပိုင္ ဘေလာ့မ်ား ျပဳလုပ္လာ ၾကသည္။ အေထြေထြ ဘေလာ့မ်ားၿပီးလွ်င္ အႏုပညာဘေလာ့မ်ား သည္ လူၾကည့္အမ်ားဆုံး ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
လူမႈေရး ဘေလာ့
===========​
ျမန္မာနိုင္ငံကို နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္း အတိုက္ခိုက္ခံရၿပီးေနာက္တြင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအဖြဲ႕မ်ား တည္ေထာင္ေသာ ဘေလာ့မ်ား ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ေပၚထြက္လာၾကသည္။ ၎တို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ လိုအပ္ေသာ အကူညီမ်ားကို ယင္းဘေလာ့မ်ား တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ နာဂစ္ဒဏ္ခံ ေဒသမ်ား၏ ပကတိ အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္ ျပသနိုင္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာ လူမႈေရးဘေလာ့မ်ားလည္း ရွိၿပီး ထင္ရွားေသာ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳ ဘေလာ့မ်ားမွာ ေရဗင္ေသြးလႉဒါန္းေရးအဖြဲ႕၊ ႏွင့္ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးဘေလာ့တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
နိုင္ငံေရးဘေလာ့
==========​
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရဆန႔္က်င္ေရး ဘေလာ့မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းအတြင္းတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားကပင္ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား ဆီမွ သတင္းမ်ား ကိုးကား ယူခဲ့သည္ အထိရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ အစဥ္တစိုက္ နိုင္ငံေရး အေၾကာင္း ေရးသား ေသာ ဘေလာ့အမ်ားစုမွာ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၏ ဘေလာ့မ်ား သာ ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ေနထိုင္ေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ားသည္ ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၎တို႔၏ လုံၿခဳံေရးအရ လက္ေရွာင္ၾကသည္က မ်ားသည္။ နိုင္ငံေရးဘေလာ့မ်ားမွာ သတင္းပုံစံတင္ဆက္မႈထက္ ျပည္ပေရာက္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အဆိုးျမင္၊ အစြန္းေရာက္ လြန္းေသာ ဘေလာ့မ်ားသာ မ်ားျပားသည္။
နည္းပညာဘေလာ့
===========​
ေခတ္ဦးပိုင္း ျမန္မာဘေလာ့ဂါ အမ်ားစုကို ၾကည့္မည္ ဆိုပါက အိုင္တီပညာရွင္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕နိုင္သည္။ နည္းပညာ ဘေလာ့မ်ားသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ တျခားေသာ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္းပါး ေနေသးသည္။ သို႔ေသာ္ နည္းပါးေသာ အေရအတြက္ ထဲမွာပင္ အသုံးဝင္လွေသာ နည္းပညာ ဘေလာ့မ်ားလဲ ရွိသည္။ ယင္းဘေလာ့ကာ မ်ားသည္ မိမိတို႔ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ က်ဴတိုရီယယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္ကုန္မ်ားကို မွ်ေဝ တတ္ၾကသျဖင့္ အိုင္တီ နည္းပညာ ေလ့လာသူမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥပမာ saturngod ၊သံလုံငယ္ ႏွင့္ ထူးေတဇာတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
ေဖ်ာ္ေျဖေရးဘေလာ့
=============​
ေဖ်ာ္ေျဖေရးဘေလာ့မ်ား သည္ ျမန္မာဘေလာ့မ်ားတြင္ အေရအတြက္ အနည္းက်ဥ္းရွိေသာ္ လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ ဘေလာ့မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုရီးယား မင္းသား မင္းသမီးမ်ား၏ ေနာက္ဆုံးရ သတင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္မ်ား တင္ဆက္ေသာ ဘေလာ့မ်ားကို လူႀကိဳက္မ်ား ၾကသည္။ ပထမဆုံး ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ Wordpress သုံးဘေလာ့မွာmyanmarmp3album ျဖစ္ပါသည္။
ဘေလာ့ဂါႏွင့္ ဘေလာ့ဖတ္သူမ်ား
====================​
၂ဝဝ၇ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မ်ားသည္ ျမန္မာဘေလာ့မ်ား အရွိန္ဟုန္ေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဘေလာ့မ်ားသည္ ေန႕စဥ္နီးပါး အသစ္တင္ဆက္ နိုင္ျခင္းမ်ား ေၾကာင့္လည္း ဘေလာ့ဖတ္သူမ်ားျဖင့္ စည္ကား ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္မ်ားတြင္ေတာ့ ဘေလာ့မ်ား၏ အရွိန္အဟုန္သည္ သိသိသာ ေလွ်ာ့က်သြားခဲ့သည္။ ေလွ်ာ့က်သြားသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တခ်ိဳ႕မွာ ဘေလာ့ဂါမ်ား ကိုယ္တိုင္ အသစ္တင္ဆက္နိုင္မႈ အားနည္းသြားျခင္းႏွင့္ တျခားေသာ ဆိုရွယ္ဆိုက္မ်ားကို လူအမ်ား အာ႐ုံပိုစိုက္ လာျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ဘေလာ့ဂါ အမ်ားစုသည္လည္း ဘေလာ့မ်ားေပၚတြင္ ေရးသားျခင္းအျပင္ ျပင္ပတြင္ပါ နည္းပညာ ျပန႔္ပြားေရး ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘေလာ့မ်ားအား ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ ဖတ္ရႈသူမ်ား အေနျဖင့္ ေကာ ေရးသားသူမ်ား အေနျဖင့္ပါ အခက္ခဲမ်ား အနည္းငယ္ ရွိေနျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္ေရးသားေနေသာ ဘေလာ့မ်ားကေတာ့ ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္းလိပ္စာမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ ဟိုစတင္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရးသား လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။
ျမန္​မာ​ေ႐ွးဦးဘ​ေလာ့ကာမ်ား(သို႔) ျမန္​မာဘ​ေလာ့ကာဖခင္​မ်ား
===================================


ညီလင္​းဆက္​(Nyi Lynn Seck)
====================
ညီလင္းဆက္ (Nyi Lynn Seck) မွာ အမည္ရင္း ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားသည္။ ၁၉၉၇-ခုႏွစ္တြင္ ဒႆမတန္းေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)ႏွင့္ ေရေၾကာင္းပညာသိပၸံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ ပညာသင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိရပါသည္။ျမန္မာ blog ေခတ္ဦးတြင္ စတင္ပါဝင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ blogger တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅-ခုႏွစ္ မတ္လကတည္းက စေရးသားခဲ့သည္။ သူ၏ blog တြင္ စာေပပညာ၊ ဓာတ္ပုံပညာ၊ Graphic Design အေၾကာင္းမ်ား၊ နည္းပညာ အေၾကာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးေရးဖြဲ႕ေသာ စာစုမ်ားကို ေတြ႕ရွိနိုင္ပါသည္။ blog စာေရးမည့္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ စာစုမ်ားကို ေရးသားခဲ့ပါသည္။ သူေရးသားခဲ့ေသာ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ပုံ စာအုပ္၊ ျမန္မာဘေလာ့ဂ္ျပဳလုပ္ျခင္း စာအုပ္မ်ားမွာ blog စတင္ျပဳလုပ္မည့္ သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ျမန္မာ blog စိတ္ဝင္စားသူမ်ား အတြက္ ျမန္မာ blog မ်ား၏ address မ်ားကို စုစည္းေပးထားေသာ ျမန္မာဘေလာ့လမ္းၫႊန္ ဘေလာ့တစ္ခုကိုလည္း တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ညီလင္းဆက္သည္ ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ားအျပင္ ေဗဒင္ပညာကဲ့သို႔ေသာ ဝိဇၨာပညာရပ္မ်ားကိုပါ ေလ့လာတတ္ကြၽမ္းသည္။ညီလင္းဆက္သည္ ျမန္မာ blogger မ်ားထဲ လူသိမ်ား ထင္ၾကားသူျဖစ္ၿပီး လူခ်စ္လူခင္မ်ားသလို သူ၏အေရးအသားမ်ား အခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ေရးသားျခင္းမ်ားကို ခံခဲ့ရဖူးပါသည္။HMY LogoNargis မုန္တိုင္းအၿပီးတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံရေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ဝါသနာတူ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္အတူ ကူညီကယ္ဆယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အမည္ကို Handy Myanmar Youths ဟု အမည္ေပးထားပါသည္။

ေမာင္လွ
======
ေမာင္လွသည္ ဘေလာ့ဂ္ကာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး blog.mghla.net ကိုေရးသားသူ ျဖစ္သည္။ ေမာင္လွ၏ အမည္အရင္းမွာ ထင္လင္းေအး ျဖစ္ကာ Htin Linn Aye ဆိုေသာ အဂၤလိပ္အမည္စာလုံးေပါင္းမွ HLA ဆိုေသာေရွ႕ဆုံးစာလုံးသုံးခုကိုယူကာ ေမာင္လွဆိုေသာ Nick Name အျဖစ္ ေမြးဖြားလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေမာင္လွသည္ ညီလင္းဆက္ ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းပင္ ဘေလာ့ေရးသားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၄င္း၏ ဘေလာ့ေရးနည္း သင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ဘေလာ့ဂါအစည္းအ႐ုံးတြင္ ပါဝင္ကူညီေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဘေလာ့ဂါမ်ား၏ ေလးစားမႈကို ခံယူရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ေမာင္လွသည္ အိုင္တီပညာရွင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္လွ်က္ လက္ရွိ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ မိသားစုႏွင့္ အတူေနထိုင္လွ်က္ရွိသည္။ ေမာင္လွသည္ ဓါတ္ပုံပညာကို အလြန္ဝါသနာပါသူျဖစ္ၿပီး သူ၏ ဓါတ္ပုံမ်ားကို http://photo.mghla.net/ေမာင္လွသည္ ျမန္မာဘေလာ့ ေလာကအစ အသုံးျပဳခဲ့သူမ်ားထဲတြင္ ရွားရွားပါးပါး တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ေရွးဦးဘေလာ့ဂါ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေမာင္လွ၏ ဘေလာ့ Link မွာ mghla.blogspot.com ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္း blog.MgHla.netကို ဝယ္ယူကာ mghla.blogspot.com ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။
ေငြထြန္း (Solveware Solution)
=====================
ကိုေငြထြန္း (ေမြးရက္ - ၁၇ ေမ ၁၉၇၆)ကို​ေငြထြန္​း သည္ Solveware Solution ၏ စီအီးအိုျဖစ္သည္။
ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
___________
ျမန္မာအန္အယ္လ္ပီတြင္ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာယူနီကုဒ္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိဳင္ေစရန္ ပါဝင္ခဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယူနီကုဒ္ပြိဳင့္​မ်ားကို အသုံးျပဳထားသည့္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်နိဳင္သည့္ ျမေစတီေဖာင့္[၁]ကို စတင္ထုတ္လုပ္သည္။ ၂၀၀၈ တြင္ အခမဲ့လြတ္လပ္ယူနီကုဒ္ေဖာင့္ျဖစ္သည 
့္ ပုရပိုက္ေဖာင့္ [၂] ကို ထုတ္လုပ္သည္။လက္ရွိတြင္ ျမန္မာဝီကီပီးဒီးယား၊ ယူနီကုဒ္အသုံးခ်မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသုံးခ်နိဳင္ရန္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။
မိသားစုဘဝ
_________​
ဇနီးမွာ ေလးေလးျမင့္ ျဖစ္၍ သားတစ္ဦးရွိသည္။ သားျဖစ္သူအမည္မွာ ဇြဲေနလင္းထြန္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သည္။

Credit>>Crown Prince

ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -