ေရးသားသူ : Anonymous Saturday, September 17, 2016


Samsung Android မ်ား၏ သင္မသိေသးေသာ အခ်က္မ်ား
.Code 1: *#06# (Reveals IMEI Number)
..
ထုိ Code သည္ IMEI Number ကုိေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ IMEI Number သည္ အတူမရွိေသာ စက္ရုံထုတ္နံပါတ္ ျဖစ္သည္။ ထုိနံပါတ္ျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ဖုန္းမ်ား ကုိရွာေဖြျခင္း ဖုန္းမ်ားကုိ Lock / Unlocked လုပ္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။Code 2 : #31# (Disables Outgoing Caller ID)
.
Code #31# သည္ အထြက္ Call Phone Number ကုိ ေဖ်ာက္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ Hacker ၾကီးမ်ားအသုံးမ်ားပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ Caller ID ကုိ ေဖ်ာက္လုိက္သည့္အတြက္ တဖက္မွ မည္သည့္ႏုိင္ငံ မည္သည့္ေနရမွ ေခၚဆုိသည္ကုိ မသိရွိႏုိင္ေတာ့ေပ။ အသုံးျပဳပုံမွာ ေရွ႕ဆုံးမွာ ကုတ္ကုိ ခံျပီး ဖုန္းနံပါတ္ဆက္တုိက္ရုိက္ႏွိပ္ ေခၚဆုိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ #31#0979xxxxxxxCall ButtonCode 3 : *#21# (Checks Call Forwarding Setting)
.
Code *#21# ကုိ ႏွိပ္ျပီး ဖုန္းေခၚဆုိသည့္ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါက Call Forwarding Setting ကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။Code 4 : *#30# (Checks Incoming Caller ID Settings)
.
Code *#30# ကုိ ႏွိပ္ျပီး ဖုန္းေခၚဆုိသည့္ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါက အ၀င္ဖုန္းမ်ား၏ Caller ID Settings ကုိ ေဖာ္ျပေနမည္ ျဖစ္သည္။
.Code 5 : *#31# (Checks Outgoing Caller ID Setting)
.
Code *#31# ကုိ ႏွိပ္ျပီး ဖုန္းေခၚဆုိသည့္ ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါက အထြက္ ဖုန္းေခၚဆုိမွူ႕အတြက္ Caller ID Setting ကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။Code 6 : *#0*# (Open A Service Menu)
.
Code *#0*# ကုိ ႏွိပ္လုိက္ေသာအခါ Phone ကုိ စစ္ေဆးေပးႏုိင္မည့္ Service Menu က်လာမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးခ်င္သည့္ Service ကုိ စစ္ေဆးျပီးပါက Back Key ကုိ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွိပ္ျပီး ျပန္ထြက္ႏုိင္ပါတယ္။Code 7 : *#7353# (Open A Service Menu List)
.
Code *#7353# သည္လည္း Service Menu ကုိ ေဖာ္ျပေပးသည့္ Code ျဖစ္သည္ သုိ႕ေသာ္ Service Menu ကုိ List ပုံစံျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။
.Code 8 : *#0782# (Show The Time)
.
Code *#0782# သည္ အခ်ိန္ကုိ ေဖာ္ျပေပးမသည့္ Code ျဖစ္သည္။
Code 9 : *#3282*727336*# (Overview Menu)
Code *#3282*727336*# သည္ Call Logs , Phone Internal Space , SD card Space , Number of Contacts Messages စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။
..
Code 10 : *#*#8255#*#* (Monitors Google Talk)
.
Google App ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မည့္ Code ျဖစ္သည္။Code 11 : *#7465625# (Opens The SIM Lock Menu)
.
Code *#7465625# ကုိ ႏွိပ္လုိက္ေသာအခါ ဖုန္းသည္ Lock ျဖစ္ေနသည္ မျဖစ္ေနသည္ စသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ Menu တြင္ အကုန္လုံးသည္ OFF ျဖစ္ေနပါက Unlocked Phone ျဖစ္ျပီး ON ျဖစ္ေနပါက Locked Phone ျဖစ္သည္။
.Code 12 : *#0589# (Tests The Light Sensor)
Code ကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္ေသာအခါ ဖုန္း၏ Light Sensor ကုိ စစ္ေဆးေပးမည္ ျဖစ္ျပီး Light Sensor သည္ ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ပါက Level 1 ဟုျပန္လည္ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။ (Level 1 ေနရာတြင္ အျခားတစ္ခုခုလည္း ေဖာ္ျပႏုိင္ပါတယ္)
.Code 13 : *#*#7594#*#* (Power Off Your Phone Without Confirmation)
.
*#*#7594#*#* ဒီကုတ္ကေတာ့ Power Button ကုိ ၾကာျမွင့္စြာ ႏွိပ္ျပီး မပိတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆုိပါကုတ္ကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္တာႏွင့္ အတည္ျပဳခ်က္ မေတာင္းခံဘဲ ခ်က္ခ်င္း ဖုန္း ကုိ Poswr Off လုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။Code 14 : *2767*3855# (Instanly Wipes Out The Device Without Prompt)
.
*2767*3855# ဒီကုတ္ကုိ အသုံးျပဳမယ္ဆုိရင္ အနည္းငယ္ အႏၱရာယ္ရွိပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကုတ္ကုိ ရုိက္ထည့္လုိက္တာႏွင့္ စက္ရုံမွ စထုတ္သကဲ့သုိ႕ Format က်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Format က်ဖုိ႕အတြက္ သင့္ကုိ တစုံတရာ ေမးျမန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး ကုတ္ရုိက္ထည့္လုိက္တာႏွင့္ မည္သည့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မွ ေတာင္းေနမွာမဟုတ္ဘဲ စက္ရုံမွ စထုတ္သကဲ့သုိ႕ Phone ကုိ Format ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
.
.
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သာ Code မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး စာခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႕၏ ဖုန္းမ်ားကုိ အလြယ္တကူ စစ္ေဆးၾကည့္ရူ႕ႏုိင္ပါေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။
.
Credit >> original uploader


ယခုဘေလာ့သည္မိတ္ေဆြမ်ားထံမွျပန္လည္မွ်ေ၀ထားပါသည္
ကၽြန္ေတာ္ပိုင္ေနရာေလးမ်ား
ေရာင္ျပန္ေလးစာေပသို႔ဒီမွာသြားပါ
18+တို႔ဆံုဆည္းရာသိုဒီမွာသြားပါ
****အဆင္မေျပမႈ႔တစ္စံုတစ္ရာရွိပါက****
 
Facebook Account ျဖစ္တဲ႔

ေအာက္ပါပံုေလးကိုႏွိပ္ျပီးေ၀ဖန္အၾကံေပးႏိုင္ပါတယ္
https://www.facebook.com/yaungpyan.tec

****ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႕ ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ)Page ကို Like ႏွိပ္ထားပါဦး****
https://www.facebook.com/yaungpyanlaytechnology/
@@@@စာေပ၀ါသနာပါရင္ကၽြန္ေတာ့္ရဲေရာင္ျပန္ေလး-စာေပ PageကိုLikeႏွိပ္ထားပါဦး@@@@
https://www.facebook.com/yaungpyanebook/

Leave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -