ေရးသားသူ : Anonymous Wednesday, February 22, 2017


Windows 10 32 bit သံုးစဲြထားတဲ့သူေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာဟာ 64 bit ကို အေထာက္အပံ့့ ေပးႏိုင္တဲ့ processor ကို အသံုးျပဳထားတယ္ဆိုရင္ 32 bit ကေန 64bit ကို ေျပာင္းလဲ သံုးစဲြသင့္ပါတယ္။ 32 bit အသံုးျပဳထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ နဲ႔ 64 bit အသံုးျပဳတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးဟာ ကဲြျပားမႈမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ 32 bit မွာ memory ပမာဏဟာ ကန္႔သတ္ခ်က္ နည္းပါးတဲ့အတြက္ hardware အနိမ့္ပိုင္း စက္ေတြသာ အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။

တစ္ကယ္လို႔ 64 bit ကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္တဲ့ processor ဆိုရင္ ေတာ့ 32 bit သံုးစဲြေနရင္ေတာင္ 64 bit version ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ သင့္ပါတယ္။ 64 bit အဆင့္ျမႇင့္တင္ခ်င္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဟာ 64 bit version ကို အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္လား မေပးႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာကို အဆင့္မျမႇင့္တင္ခင္မွာ စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း 64 bit version ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ပထမဆံုး System အမ်ိဳးအစားကို စစ္ေဆးၾကည့္ဖို႔အတြက္ Win + I key ကို ႏွိပ္ပါ။

ၿပီးရင္ System ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး About ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ System Type ေနရာမွာ 64 bitversion လား 32 bit version လား ဆိုတာကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Win + Pause Break key ကို ႏွိပ္ၿပီးလည္း စစ္ေဆးႏိုင္ပါတယ္။
64 bit မဟုတ္ဘဲ 32 bit ဆိုရင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ နည္းလမ္းအတိုင္း 64 bit version ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ႏိုင္ပါတယ္။ Start menu ကို ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ System Information ဆိုတာကို ႐ိုက္ထည့္ရပါမယ္။ System Information ဆိုတာကို ေတြ႔ရင္ ကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ System Type မွာ x64-based PC ဆိုရင္ 64 bit ကိုအေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ Coreinfo ဆိုတဲ့ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို download လုပ္ၿပီး Windows 10 အတြက္ Hardware လိုအပ္ခ်က္ျပည့္စံု မျပည့္စံုစစ္ေဆးရမယ့္ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ Microsoft ဟာ Windows 8 ေနာက္ပိုင္းမွာ Operating System အတြက္ Physical Address Extension (PAE), No-eXecute (NX), SSE2, CX16 အစရွိတာေတြဟာ 64 bit processor ကို run ႏိုင္မယ့္ အေထာက္အပံ့ေတြအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ အကယ္၍ အဆိုပါ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ မကိုက္ညီတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာဆိုရင္ Windows 10 ကို ဆက္လက္ install ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Coreinfo ကို ဒီေနရာ ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာကေန download ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။

Download ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ zipfile ကို extract ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။
ၿပီးရင္ Coreinfo folder ကိုဖြင့္ၿပီး File ကို ကလစ္ႏွိပ္ကာ Open command prompt ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပး ရပါမယ္။
Command prompt ထဲမွာ coreinfo ဆိုတဲ့ command ကို ႏွိပ္ၿပီး Enter ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္ Ctrl + F နဲ႔ Find ကို ဖြင့္ၿပီး Find what ဆိုတဲ့ box ထဲမွာ PAE ဆိုတာကို ႐ိုက္ထည့္ၾကည့္ပါ။ ၿပီးရင္ NX, SSE2, CX16 အစရွိတဲ့ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ ေပးတယ္ဆိုရင္ 64 bit version ကို install ျပဳလုပ္လို႔ရပါၿပီ။
64 bit ကို install မျပဳလုပ္ခင္မွာ personal data ေတြကို External HDD တစ္ခုထဲမွာျဖစ္ျဖစ္ One Drive မွာျဖစ္ျဖစ္ backup ျပဳလုပ္ ထားသင့္ပါတယ္။ 64 bit ကို ေျပာင္းတဲ့အခါမွာ Clean install ျပဳလုပ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ data ေတြကို အရင္ဆံုး backup ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး 64 bit အတြက္ driver software ေတြကိုလည္း စုေစာင္းထားသင့္ပါတယ္။ ထပ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုကေတာ့ အနိမ့္ဆံုး 4GB ပမာဏရွိတဲ့ Pen Drive တစ္ခု လိုအပ္ပါမယ္။ Windows ဟာ License version ကို အသံုးျပဳထားတယ္ဆိုရင္ Product ID တို႔ Install key တို႔ကို မွတ္ထားဖို႔အတြက္ Show Key plus ဆိုတာကိုလည္း သံုးစဲြသင့္ပါတယ္။ Show Key plus ကို www.tenforums.com ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ လိပ္စာမွာ ရယူူႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ Microsoft Windows 10 download page ျဖစ္တဲ့ သည္စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာကို သြားပါ။ ၿပီးရင္ Download tool now ဆိုတဲ့ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး Media Creation Tool ကို download ျပဳလုပ္ပါ။
Media Creation Tool ကို run ရပါမယ္။ Windows 10 setup box ေပၚလာရင္ Create installation media for another PC ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး Next ကို ႏွိပ္ပါ။
Use the recommend options for this PC ဆိုတဲ့ေနရာမွာ အမွန္ျခစ္ျဖဳတ္ၿပီး Architecture ဆိုတဲ့ေနရာမွာ 64-bit (x64) ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ Next ကို ႏွိပ္ပါ။


ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ USB flash drive မွာ Install ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ USB flash drive ကို ေရြးခ်ယ္ ေပးရပါမယ္။ ၿပီးရင္ Next ကိုႏွိပ္ပါ။

USB flash drive ထဲက data ေတြကို delete ျပဳလုပ္ၿပီး ထည့္သြင္းတဲ့ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသြားရင္ ကြန္ပ်ဴတာကို restart ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ Windows Setup ျပန္တက္လာတဲ့အခါမွာ Next ကို ႏွိပ္ၿပီး Custom: Install Windows Only (advanced) ဆိုတာကို ေရြးခ်ယ္ေပးရ ပါမယ္။


ေနာက္တစ္ဆင့္ကေတာ့ Windows 10  ကို install ျပဳလုပ္မယ့္ partition ကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး Delete ျပဳလုပ္ကာ Next ကို ႏွိပ္ၿပီး Windows 10 ကို install ျပဳလုပ္ရမယ့္ အဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရင္ Windows 10 32 bit ကေန 64 bit ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ၿပီးၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Ref: WindowsCentralLeave a Reply

အဆင္မေျပတာမ်ား ၊ လိုခ်င္တာမ်ားရွိရင္မွာခဲ႔ပါ။

ကၽြန္ေတာ္႔ရဲ႔ေရးေဖာ္ေရးဖက္မ်ား

Yaung Pyan Lay (ေရာင္ျပန္ေလး နည္းပညာ)
ဂ်ဴးကေလး(ေရာင္ျပန္ေလး စာေပ)
Mr Yaung Pyan (Golden Myanmar)
ကိုျမတ္ ( MICT Garden)
ေငြဇင္မိုး (ေငြဇင္မိုး မံုရြာ)
Aung Ko Latt (Aung Ko Latt စြယ္စံု)
Maung Pauk (ေမာင္ေပါက္နည္းပညာ)
CKKH(နည္းပညာ)

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

@Copy Right 2016 / Designe By ေရာင္ျပန္ေလး(နည္းပညာ) / Power By Yaung Pyan Lay

- Copyright © ​ေရာင္​ျပန္​​ေလး - Hatsune Miku - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -